Osiemnastoletni dżokej Axel Concepcion, najlepszy tegoroczny uczeń stanu Maryland, został zawieszony na 30 dni z powodu „wyjątkowo nieostrożnej” jazdy podczas wyścigu w Delaware Park 21 września, co doprowadziło do uśpienia rywala, który upadł . W decyzji stewardów z Delaware stwierdzono, że Concepcion nie kontrolował i nie prowadził swojego wierzchowca, Backwoods Boogie, opuszczając bramę startową, utrudniając kilka koni i powodując upadek konia Trumpence, co spowodowało śmiertelną kontuzję Trumpence’a. Wyścig musiał zostać natychmiast przerwany, wszystkie konie zatrzymane i ogłoszone jako nierozstrzygnięte ze względu na upadły koń.

Tę wiadomość jako pierwszy podał raport Paulicka, cytujący agenta Concepciona, Toma Stifta, który powiedział, że kara zostanie zmniejszona do 21 dni, ponieważ od wyroku nie złożono apelacji. W raporcie z siódmego wyścigu z 21 września przedstawionym przez stewardów Delaware, Joelyna Rigione, Roberta Coltona i Williama Troilo, stwierdzono, że koń, który upadł i musiał zostać uśpiony, to Trumpence, dosiadany przez innego dżokeja.

Ten incydent podkreśla znaczenie odpowiedzialnej jazdy i potencjalne konsekwencje nieostrożnych działań w wyścigach konnych. Zawieszenie przypomina dżokejom, aby podczas wyścigów priorytetowo traktowali bezpieczeństwo zarówno koni, jak i innych jeźdźców.