Polski Klub Wyścigów Konnych (PKWK) został założony w 2001 roku. Jego działalność jest regulowana przez Ustawę o Wyścigach Konnych oraz Statut. Klub jest podmiotem prawnym państwa1. Prezydentem PKWK jest Tomasz Chalimoniuk, mianowany na to stanowisko przez Ministra Rolnictwa, Krzysztofa Jurgiela2.

W sezonie 2021 zarejestrowano 784 konie wyścigowe w PKWK3. Mimo że wyścigi konne w Polsce borykają się z wieloma wyzwaniami, takimi jak niewielka liczba wyścigów, niska jakość koni, trudności w zatrudnieniu personelu i niskie nagrody pieniężne w porównaniu do większości głównych narodów wyścigowych, Polska ma znaczące zalety, które sprawiają, że jest krajem z perspektywą zdrowej przyszłości w sporcie3.

FAQ

1. Kto jest właścicielem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych?
Polski Klub Wyścigów Konnych jest podmiotem prawnym państwa, co oznacza, że jest własnością państwa1.

2. Kto jest prezydentem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych?
Prezydentem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych jest Tomasz Chalimoniuk2.

3. Ile koni wyścigowych zostało zarejestrowanych w PKWK w 2021 roku?
W 2021 roku w PKWK zarejestrowano 784 konie wyścigowe3.

Wyjaśnienie terminów

Polski Klub Wyścigów Konnych (PKWK): Organizacja założona w 2001 roku, regulowana przez Ustawę o Wyścigach Konnych oraz Statut. Klub jest podmiotem prawnym państwa1.

Podmiot prawny państwa: Organizacja lub instytucja, która jest własnością państwa i działa na jego rzecz.

Koń wyścigowy: Koń specjalnie wyhodowany i szkolony do udziału w wyścigach konnych.