Według informacji opublikowanych przez Thoroughbred Daily News, Klub Jockey przewiduje, że w 2024 roku liczba źrebiąt w Ameryce Północnej wyniesie 18 000, co oznacza spadek o 500 w porównaniu z prognozowaną liczbą 18 500 na rok 20231. Prognoza liczby źrebiąt jest oparta na raportach o klaczyach, które zostały zgłoszone do tej pory1. Właściciele ogierów, którzy jeszcze nie złożyli swoich raportów na sezon rozpłodu 2023, są zachęcani przez Klub Jockey do jak najszybszego zrobienia tego1.

W ciągu ostatnich 17 lat liczba zarejestrowanych źrebiąt wzrosła tylko raz i spadła z szczytu wynoszącego około 44 000 w 1990 roku1. Jeszcze w 2008 roku liczba zarejestrowanych źrebiąt przekraczała 35 0001. Dodatkowe informacje na temat liczby źrebiąt można znaleźć w internetowej książce faktów Klubu Jockey pod adresem jockeyclub.com/factbook.asp oraz w internetowych książkach faktów dotyczących poszczególnych stanów1.

Wpływ spadku liczby źrebiąt na przemysł wyścigowy

Spadek liczby źrebiąt może wpłynąć na przemysł wyścigowy na różne sposoby. Po pierwsze, mniejsza liczba źrebiąt może prowadzić do mniejszej liczby koni startujących w wyścigach, co z kolei może wpłynąć na poziom konkurencji i atrakcyjność wyścigów dla widzów oraz uczestników. Po drugie, spadek liczby źrebiąt może wpłynąć na wartość koni na rynku aukcyjnym, co może prowadzić do zmian w strategiach hodowlanych i inwestycyjnych właścicieli koni.

Możliwe przyczyny spadku liczby źrebiąt

Istnieje wiele czynników, które mogą wpłynąć na spadek liczby źrebiąt, takich jak zmiany w popycie na konie wyścigowe, zmiany w przepisach dotyczących hodowli koni, a także ogólna sytuacja gospodarcza. W ostatnich latach przemysł wyścigowy borykał się z różnymi wyzwaniami, takimi jak zamknięcie torów wyścigowych czy zakłócenia na rynku eksportowym11. Te czynniki mogą wpłynąć na decyzje właścicieli koni dotyczące hodowli i inwestycji w przyszłe źrebięta.

Perspektywy na przyszłość

Mimo spadku liczby źrebiąt, przemysł wyścigowy nadal odgrywa ważną rolę w gospodarce i kulturze wielu krajów. W miarę jak sytuacja gospodarcza i regulacyjna się stabilizuje, liczba źrebiąt może zacząć się odbijać. Właściciele koni, hodowcy i inne osoby zaangażowane w przemysł wyścigowy powinni śledzić zmiany na rynku i dostosowywać swoje strategie hodowlane i inwestycyjne, aby sprostać zmieniającym się warunkom.