Wyścigi konne mają powrócić na torze Turf Paradise w Phoenix pod koniec stycznia 2024 roku, zgodnie z informacją zamieszczoną na tablicy ogłoszeń Arizona HBPA1. Wiadomość głosiła: „Odbyło się dzisiaj wieczorem nadzwyczajne spotkanie HBPA. Odbędzie się sezon wyścigów. Terminy wyścigów to 29 stycznia – 4 maja. Hodowcy mogą zająć swoje boksy 18 grudnia, a tor zostanie otwarty na treningi 26 grudnia. Wszystko opiera się na zatwierdzeniu przez komisję. Wnioski o boksy zostaną wysłane jak najszybciej po zgłoszeniu terminów. Jeśli pojawią się dalsze informacje, opublikujemy aktualizację”1. Komunikat podpisali prezes HBPA Lloyd Yother i konsultant Leroy Gessmann.

W kwietniu ubiegłego roku AXIOS Phoenix jako pierwszy poinformował o planach sprzedaży toru Turf Paradise w celu przekształcenia go w inną działalność. Wówczas kontynuacja wyścigów na torze była możliwa jako „tymczasowe rozwiązanie” na krótki okres czasu. W sierpniu przedstawiciele toru ogłosili, że wyścigi nie zostaną wznowione w listopadzie z powodu sprzedaży obiektu1.

FAQ

Co to jest HBPA?
HBPA to skrót od Horsemen’s Benevolent and Protective Association, czyli Stowarzyszenia Dobroczynne i Ochronne Hodowców Koni. Jest to organizacja, która reprezentuje interesy hodowców koni wyścigowych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Kiedy wyścigi wrócą na torze Turf Paradise?
Wyścigi mają powrócić na torze Turf Paradise w Phoenix pod koniec stycznia 2024 roku.

Jakie są planowane terminy wyścigów na torze Turf Paradise?
Terminy wyścigów na torze Turf Paradise to 29 stycznia – 4 maja 2024 roku.

Kiedy hodowcy mogą zająć swoje boksy na torze Turf Paradise?
Hodowcy mogą zająć swoje boksy na torze Turf Paradise 18 grudnia 2023 roku.

Kiedy tor Turf Paradise zostanie otwarty na treningi?
Tor Turf Paradise zostanie otwarty na treningi 26 grudnia 2023 roku.

Wyjaśnienie użytych terminów

  • HBPA: Stowarzyszenie Dobroczynne i Ochronne Hodowców Koni (Horsemen’s Benevolent and Protective Association) – organizacja reprezentująca interesy hodowców koni wyścigowych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
  • Boksy: Miejsca, w których konie są przechowywane i opiekowane na terenie toru wyścigowego.
  • Komisja: Organ regulacyjny odpowiedzialny za nadzór nad wyścigami konnymi i zatwierdzanie terminów wyścigów.