Wyścigi konne są jednym z najstarszych sportów, których podstawowa zasada – identyfikacja najszybszego z dwóch lub więcej koni na określonym dystansie – pozostaje niezmieniona od czasów starożytnych1. Wyścigi konne mają długą i zaszczytną historię i były praktykowane w cywilizacjach na całym świecie od starożytnych czasów. Zapisy archeologiczne wskazują, że wyścigi konne odbywały się w starożytnej Grecji, starożytnym Rzymie, Babilonie, Syrii, Arabii i Egipcie1.

Pierwsze Wyścigi

Pierwsze regularne wyścigi konne w Polsce datowane są na rok 1777, kiedy to koń należący do polskiego szlachcica Kazimierza Rzewuskiego pokonał konia angielskiego chargé d’affaires, Sir Charlesa Whitwortha, na drodze z Woli do Ujazdów1. Pierwsze regularne wyścigi konne zostały zorganizowane w 1841 roku na Polach Mokotowskich w Warszawie przez Towarzystwo Wyścigów Konnych i Wystawy Zwierząt Gospodarskich w Królestwie Polskim13.

Rozwój Wyścigów Konnych

Wyścigi konne różnią się znacznie pod względem formatu, a wiele krajów wypracowało swoje własne, szczególne tradycje związane z tym sportem. Obejmują one ograniczanie wyścigów do określonych ras, bieganie przez przeszkody, bieganie na różnych dystansach, bieganie na różnych powierzchniach torów i bieganie w różnych warunkach1. W Polsce, wyścigi konne, jak również hodowla koni pełnej krwi angielskiej, są organizowane przez Jockey Club Czech Republic, założony w 1919 roku1.

Wyścigi konne są popularnym sportem w RPA, który można prześledzić aż do 1797 roku. Pierwsze zarejestrowane spotkanie klubu wyścigowego odbyło się pięć lat później, w 1802 roku. Narodowe ciało wyścigów konnych nazywa się National Horseracing Authority i zostało założone w 1882 roku1.

Współczesne Wyścigi

Współcześnie, wyścigi konne są regulowane przez różne krajowe lub regionalne organy zarządzające1. W Polsce, jesteśmy w trakcie przygotowywania implementacji do Regulaminu Wyścigów5. Wszystkie konie biorące udział w wyścigach muszą przestrzegać zasad dotyczących leczenia i zarządzania koniem przeznaczonym do wyścigów5. Właściciele i trenerzy są odpowiedzialni za przestrzeganie przepisów tego artykułu, a w szczególności wymagań dotyczących prowadzenia dokumentacji i powiadamiania władz wyścigowych5.