Redaktor naczelny – Małgorzata Mazurek
Menedżer – Dariusz Nowacki
Korespondent – Anita Czerwińska
Dziennikarz – Adam Grzanka

NEWS LTD SPORTINESSE
Polna 11, 00-633 Warszawa, Poland

[email protected]